Innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen

av Immaculata Association

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Immaculata-foreningen møtes 3. juni 2020 *på Monsieur og Madame Bourvis, 2 ave sainte Anastasie - 92500 Rueil-Malmaison kl. 20, for å sende deg styrets forslag og å stemme resolusjonene knyttet til følgende agenda: 


 • Oppløsning 1 : Etter å ha kjent årsakene (dokument "FAQ »): Godkjennelse av frivillig oppløsning av Immaculata Association 3. juni 2020.
 • Oppløsning 2: Godkjennelse av styrets protokoll fra 2. desember 2019. (CAs beslutning om å starte prosessen med å avvikle foreningen. (se dokumentet)
 • Oppløsning 3: Godkjennelse av styrets protokoll fra 2 April 2020. Detaljer om oppløsningsprosessen (se dokument).
 • Oppløsning 4: Godkjennelse av åpningen av avviklingsfasen 4. juni 2020 som skal vare maksimalt til slutten av sommeren 2020.
 • Oppløsning 5: Valg av likvidatorer: Rådet foreslår å utnevne Bourvis (likvidator) og Desbrugéres (assisterende likvidator) til å utføre oppgavene som påhviler likvidatoren. For eksempel: Oppsigelse av forsikringskontrakten, lukk bankkontoer og ikke fornye domenenavn, utfør formalitetene til erklæringer til de forskjellige JO, INSEE-organisasjonene; BANK…
  Ved slutten av likvidasjonen vil avviklingen bli pålagt å avgi en moralsk og økonomisk avviklingsrapport som skal formidles til medlemmene som ber om det, og å utarbeide donasjonskvitteringer for året 2020.
 • Oppløsning 6: Forsamlingen gir alle fullmakter til likvidatorene til å fullføre alle nødvendige prosedyrer og administrative formaliteter i prosessen med å avvikle Immaculata-foreningen.
 • Oppløsning 7: Godkjenning for tildeling av foreningens eiendeler: Foreningen har ingen eiendomsmidler, den har bare eiendeler levert av sponsorer og givere og bankprodukter, ingen tilskudd.
  Her er listen over tildelingen av foreningens midler: 

  • Beløp bevilget til første semester i 2020: Alle donasjoner og sponsing mottatt til 30. juni bevilget til første semester i 1 vil bli sendt til søstrene ved overføring sommeren 2020. 

  • Midler mottatt for andre halvår av 2020 eller senere: All sponsing eller andre donasjoner vil være:
   • Overført til France-Parrainages hvis sponsoren har registrert seg på siden: 
https://donner.france-parrainages.org/parrainer-apres-immaculata/b 
å la gudsønnen fortsette utdannelsen.
   • For sponsorene som forlater sitt sponsing, vil midlene bli sendt (for barnet) til søstrene under den siste overføringen organisert av Immaculata Association på slutten av sommeren 2020.
   • For andre donasjoner mottatt før siste overføring, vil de bli overført til søstrene. Hvis ikke, vil de bli inkludert i avviklingsbonusen som er overført til France-Parrainages.
  • Saldoen i midlene som utgjøres av de årlige bidragene, av bankproduktene (interessen til hefte A, bankoverføring….) Vil være kjent med søstrene for hjelp til barn og familier.
  • For å kunne betale kostnadene for den siste overføringen og kostnadene for formidling av den siste rapporten, vil du bli bedt om å beholde minst 50 euro for avsetning.
  • I samsvar med våre vedtekter (artikkel nr. 15) vil likvidasjonsbonusen bli utbetalt til Frankrike-Parrainages-foreningen.

 

************************

 OBS  I samsvar med vedtektene (artikkel 15) må den være for oppløsningen som skal stemmeaksept av 2/3 av velgerne ... 

Slik har vi  trenger maksimale godkjenninger  å nå 2/3 av velgerne fordi  hvis du "avstå "det er som om du stemte" NEI"

************************

Å stemme Du må være medlem av foreningen. 
For å være medlem må du ha betalt 2020-medlemskapet (I samsvar med artikkel nr. 5 i vedtektene). Du kan bli representert av et annet medlem (medlem) av foreningen eller stemme med post * per post, via internett på foreningens nettside ved å fylle ut det elektroniske avstemningsskjemaet. For å gjøre dette, vil du finne de nødvendige dokumentene vedlagt, eller lastes ned fra foreningens nettside: www.immaculata.fr eller via e-postforespørsel (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.).

Å stemme ved hjelp av online skjemaene på nettstedet: (VELDIG LETT)  

Du trenger valideringsnøkkel :  angitt på din e-post og på forespørsel til Isabelle Bourvis

 

Link til Møter-siden  : http://www.immaculata.fr/index.php/ags-accueil

 

Direkte lenke til stemmesiden for generalforsamlingen: http://www.immaculata.fr/index.php/votes-age

 

Direkte lenke til "proxy" -siden: http://www.immaculata.fr/index.php/procurations-ags

 

Telling på din deltakelse, vær så snill å godta, Sir, mine oppriktige hilsener.


Presidenten, Isabelle Bourvis.
0687752892

* Denne sammenstillingen kan finne sted ved videokonferanse hvis helsetilstanden i landet vårt anbefaler det. Du vil deretter bli varslet noen dager før via e-post om teknisk tilgangsinformasjon.