Innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen
av Immaculata Association

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Immaculata-foreningen møtes 3. juni 2020 *Chez Monsieur et Madame Bourvis, 2 ave sainte Anastasie - 92500 Rueil-Malmaison kl. 20, for å sende styrets forslag til deg og stemme om resolusjoner knyttet til følgende dagsorden:

 • Oppløsning 1 : Etter å ha kjent årsakene ("FAQ" dokument »): Godkjennelse av frivillig oppløsning av Immaculata Association 3. juni 2020.
 • Oppløsning 2: Godkjennelse av styrets protokoll fra 2. desember 2019. (CAs beslutning om å starte prosessen med å avvikle foreningen. (se dokumentet)
 • Oppløsning 3: Godkjennelse av styrets protokoll fra 2 April 2020. Detaljer om oppløsningsprosessen (se dokument).
 • Oppløsning 4: Godkjennelse av åpningen av avviklingsfasen 4. juni 2020 som skal vare maksimalt til slutten av sommeren 2020.
 • Oppløsning 5: Valg av likvidatorer: Rådet foreslår å utnevne Bourvis (likvidator) og Desbrugéres (assisterende likvidator) til å utføre oppgavene som påhviler likvidatoren. For eksempel: Oppsigelse av forsikringskontrakten, lukk bankkontoer og ikke fornye domenenavn, utfør formalitetene til erklæringer til de forskjellige JO, INSEE-organisasjonene; BANK…
  Ved slutten av likvidasjonen vil avviklingen bli pålagt å avgi en moralsk og økonomisk avviklingsrapport som skal formidles til medlemmene som ber om det, og å utarbeide donasjonskvitteringer for året 2020.
 • Oppløsning 6: Forsamlingen gir alle fullmakter til likvidatorene til å fullføre alle nødvendige prosedyrer og administrative formaliteter i prosessen med å avvikle Immaculata-foreningen.
 • Oppløsning 7: Godkjenning for tildeling av foreningens eiendeler: Foreningen har ingen eiendomsmidler, den har bare eiendeler levert av sponsorer og givere og bankprodukter, ingen tilskudd.
  Her er listen over tilskudd til foreningens midler:
  • Summen som ble tildelt i første halvdel av 2020: Alle donasjoner og sponsorater mottatt frem til 30. juni tildelt i første halvdel av 1 vil bli sendt til søstrene ved overføring sommeren 2020.
  • Midler mottatt for andre halvår av 2020 eller senere: All sponsing eller andre donasjoner vil være:
   • Overført til Frankrike-Parrainages hvis sponsoren har registrert seg på siden:https://donner.france-parrainages.org/parrainer-apres-immaculata/b å la gudbarnet hans fortsette utdannelsen.
   • For sponsorene som forlater sitt sponsing, vil midlene bli sendt (for barnet) til søstrene under den siste overføringen organisert av Immaculata Association på slutten av sommeren 2020.
   • For andre donasjoner mottatt før siste overføring, vil de bli overført til søstrene. Hvis ikke, vil de bli inkludert i avviklingsbonusen som er overført til France-Parrainages.
  • Saldoen i midlene som utgjøres av de årlige bidragene, av bankproduktene (interessen til hefte A, bankoverføring….) Vil være kjent med søstrene for hjelp til barn og familier.
  • For å kunne betale kostnadene for den siste overføringen og kostnadene for formidling av den siste rapporten, vil du bli bedt om å beholde minst 50 euro for avsetning.
  • I samsvar med våre vedtekter (artikkel nr. 15) vil likvidasjonsbonusen bli utbetalt til Frankrike-Parrainages-foreningen.

************************

OBS I samsvar med vedtektene (artikkel 15) må den være for oppløsningen som skal stemmeaksept av 2/3 av velgerne ...

Slik har vi trenger maksimale godkjenninger å nå 2/3 av velgerne fordi hvis du "avhold "det er som om du stemmer" NEI"

************************

Å stemme Du må være medlem av foreningen. For å være medlem, må du ha betalt 2020-medlemskapet (i samsvar med vedtektene artikkel 5). Du kan bli representert av et annet medlem (medlem) av foreningen eller stemme med post * per post, på internett på foreningens hjemmeside ved å fylle ut det elektroniske avstemningsskjemaet. For å gjøre dette, vil du finne de nødvendige dokumentene som er vedlagt, eller lastes ned fra foreningens nettsted: www.immaculata.fr eller via e-postforespørsel (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.).

Å stemme ved hjelp av online skjemaene på nettstedet: (VELDIG LETT)

Du trenger valideringsnøkkel : angitt på din e-post og på forespørsel til Isabelle Bourvis

Link til Møter-siden : http://www.immaculata.fr/index.php/ags-accueil

Direkte lenke til stemmesiden for generalforsamlingen: http://www.immaculata.fr/index.php/votes-age

Direkte lenke til "proxy" -siden: http://www.immaculata.fr/index.php/procurations-ags

Telling på din deltakelse, vær så snill å godta, Sir, mine oppriktige hilsener.


Presidenten, Isabelle Bourvis.
0687752892

* Denne sammenstillingen kan finne sted ved videokonferanse hvis helsetilstanden i landet vårt anbefaler det. Du vil deretter bli varslet noen dager før via e-post om teknisk tilgangsinformasjon.